bip

Terminarz zjazdów

Plan zajęć znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie.

Studia podyplomowe - Kielce

Oferta edukacyjna i dokumenty do pobrania

Rozkład zajęć oraz harmonogram zjazdów dla wszystkich kierunków znajduje się w Wirtualnym Dziekanacie.

PROGRAM ERASMUS+

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i na praktyki do krajów uczestniczących w Programie oraz do niektórych krajów partnerskich. Student ma prawo wyjechać do uczelni/instytucji, z którymi Staropolska Szkoła Wyższa posiada podpisane umowy bilateralne. Do krajów uczestniczących w Programie Erasmus zalicza się 33 państwa określane jako kraje programu.

Praktyki

Poniżej znaleźć można wszystkie niezbędne dokumenty do odbycia praktyk oraz programy. Wystarczy kliknąć w nazwę swojego kierunku.
Powodzenia na praktykach!

Kielce

Bochnia

Myślenice

Łuck / Lwów

Konsultacje - dr hab. Radosław Harabin
Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Praktycznego
Poniedziałek 10.00-12.00

Wykaz koordynatorów praktyk - kliknij...

Stypendia

Pomoc materialna

Studenci i kandydaci starający się o pomoc materialną powinni:
1. Dokładnie zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów StSW.
2. Wypełnić zgodnie z wytycznymi wniosek o:
•    stypendium rektora,
•    stypendium socjalne, jeśli kwota dochodu netto na jednego członka w rodzinie nie przekracza 1000zł,
•    stypendium dla niepełnosprawnych – z dołączeniem aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku wniosku o stypendium specjalne nie są wymagane dokumenty o dochodach).
We wniosku należy OBOWIĄZKOWO wypełnić numer konta bankowego oraz podpisać oświadczenia. Kandydaci na pierwszy i drugi stopień w rubryce:
Nr albumu wpisują nowy nr albumu lub zostawiają puste miejsce.
Pierwszy termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września. Kolejne terminy – do 15. dnia  każdego miesiąca.

Zapomogi

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2.  Do zdarzeń, które mogą uzasadniać przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:
  1. powódź,
  2. pożar,
  3. kradzież,
  4. ciężką chorobę studenta,
  5. ciężką chorobę lub śmierć osoby najbliższej,
  6. utratę pracy.
 1. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.

 

Dokumenty:

Oświadczenie o składkach zdrowotnych
Wniosek o przyznanie stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium rektora
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów
Wniosek o przyznanie zapomogi
Oświadczenie do samodzielności finansowej studenta
Oświadczenie obowiązkowe
Zarządzenie Rektora nr 1/07/23 z dnia 3 lipca 2023r. w sprawie ustalenia granicznej maksymalnej wysokości dochodu…

Egzaminy dyplomowe

Dowiedz się więcej

Opłaty za studia

Konto bankowe

Wszystkie wpłaty czesnego dotyczące studentów studiów I i II stopnia należy przekazywać na rachunek bankowy Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach o numerze:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

Numer konta do wpłat czesnego i opłaty rekrutacyjnej dla STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

61 1020 2629 0000 9102 0342 0197

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
ul. Ponurego Piwnika 49
25-666 Kielce

Numer konta do wpłat wszelkich opłat związanych ze studiowaniem w Dublinie:
SWIFT: BPKOPLPW
PL32102026290000920203094653

Kwestura Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach

 • 25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
 • tel. kontaktowy: 41 345 85 88, 41 345 23 57 wew. 104
 • e-mail: kwestura@etins.edu.pl
 • GODZINY OTWARCIA:

W trakcie roku akademickiego:

Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa NIECZYNNE
Czwartek 10.00 – 18.00
Piątek 7.30 – 15.30
Sobota 9.00 – 13.00 (dyżury odbywają się w drugą i czwartą sobotę miesiąca w terminach zjazdów)

W okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień):

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.00
Sobota – nieczynne
Niedziela – nieczynne

Zasady wystawiania faktur za studia

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.
W związku z powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić osobiście w Kwesturze, listownie lub na adres email: kwestura@stans.edu.pl według odpowiedniego wzoru wniosku zamieszczonego na stronie internetowej uczelni. Faktura wystawiana jest na osobę/podmiot, który dokonał zapłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, w sytuacji gdy refunduje ona studentowi ponoszone przez niego koszty nauki, a przelewu dokonał student. Fakturę na firmę wystawiamy w przypadku, gdy firma płaci czesne w imieniu studenta.

Dokumenty dotyczące opłat za studia

Opłaty za studia w roku akademickim 2024/2025
Aktualne zniżki na czesne
Dodatkowe odpłatności
Wniosek o wystawienie faktury
Wniosek o comiesięczne wystawienie faktury
Wniosek o zwrot nadpłaty czesnego
Wniosek o zwrot wpłaty
Wniosek o przeksięgowanie stypendium na czesne
Wniosek o przyznanie 5% zniżki na czesne w związku z jednorazową wpłatą całej kwoty czesnego
Wniosek o przyznanie 20% zniżki na czesne (rodzina)
Wniosek o przyznanie 20% zniżki na czesne w związku z równoległym studiowaniem dwóch kierunków
Wniosek o przyznanie 50% zniżki na czesne w związku z powtarzaniem semestru

Samorząd Studencki

Skład Samorządu:

Przewodniczący: Michał Strzałka (psychologia Kielce)

Vice Przewodniczący:

 • Agnieszka Pajączkowska (psychologia Kielce)
 • Izabella Nizioł (bezpieczeństwo Myślenice)
 • Bożena Miszczyk (FiR Bochnia)

Sekretarz:

 • Jakub Kasprzyk (FiR Bochnia)

Członkowie:

 • Monika Kurcbart (psychologia Kielce)
 • Anna Wojtasik (Pedagogika Kielce)
 • Barbara Postek (Pedagogika Myślenice)

Regulamin Samorządu Studenckiego StANSczytaj…

Kodeks Etyki Studentaczytaj…