bip

Władze

dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS

Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach


dr Dariusz Kruk

Prorektor ds. Ogólnych


mgr Marta Mosiołek

KanclerzSENAT STAROPOLSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W KIELCACH:

Przewodniczący: dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS

Kanclerz: mgr Marta Mosiołek
Prorektor ds. ogólnych: dr Dariusz Kruk

Władze Instytutów:

 • Dziekan Instytutu Pedagogiki: dr Anna Hajdukiewicz
 • Dziekan Instytutu Psychologii: dr Marek Graczyk
 • Dziekan Instytutu Nauk Ekonomicznych: dr hab. Artur Kuchciński, prof. StANS
 • Dziekan Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie:
  dr Tomasz Konopka

Wykładowcy:

 • dr hab. Grzegorz Wilk – Jakubowski, prof. StANS
 • dr hab. Radosław Harabin, prof. StANS
 • dr Antoni Kasprzycki

Pracownik administracyjny:

 • mgr Marta Mrożkiewicz

Przedstawiciel studentów:

 • Michał Strzałka