bip

Misja i wizja

Misja

Uczelnia działająca na terenie Polski i poza jej granicami integrująca doświadczenia i potrzeby otoczenia społecznego w tym pracodawców z procesem kształcenia, stwarzająca warunki dla studentów i pracowników do wszechstronnego rozwoju ich talentów, dostarczając specjalistyczną wiedzę, w kształceniu nastawionym na praktyczne umiejętności i kreatywne postawy oraz kompetencje społeczne jako odpowiedź na zmieniające się wyzwania rynku i globalnej gospodarki, w atmosferze tolerancji i wolności, trwałej relacji ze społeczeństwem i odpowiedzialności za działanie.

Wizja

Jedna z najbardziej pożądanych szkół w regionie i kraju, kształcąca profesjonalistów o praktycznych umiejętnościach z wysokim poziomem kompetencji społecznych. Nauka, badania i rozwój kadr, rozwój infrastruktury uczelnianej, kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem e-learning i harmonizacja procesu kształcenia w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego są podstawą do dalszego rozwoju Uczelni.