bip

Studia podyplomowe

Umowę o studiowanie słuchacz wypełnia w dziekanacie po złożeniu obowiązkowych dokumentów kwalifikacyjnych.