bip

Kursy i szkolenia

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach zaprasza wszystkich nauczycieli na 50 -godzinny kurs „Nauczanie na odległość w praktyce szkolnej”, który odbędzie się w formie e-learningu.

Kurs przygotowuje nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych z uczniami / słuchaczami z wykorzystaniem wybranych narzędzi do kształcenia na odległość dostosowanymi do wieku uczestników zdalnego procesu nauczania – uczenia się oraz ich możliwości i potrzeb.

Moduł 0 „Podstawy korzystania z platformy e-learningowej Moodle z poziomu „studenta” (nieobligatoryjny dla osób, które potrafią korzystać z platformy Moodle do samokształcenia)

Moduł I „Zasady prowadzenia procesu nauczania – uczenia się na odległość”

Moduł II „Sprawdzanie i ocenianie postępów oraz osiągnięć uczniów / słuchaczy podczas procesu zdalnego nauczania – uczenia się”

Moduł III „Zastosowanie platformy e-learningowej Moodle w praktyce szkolnej”

Moduł IV „Tworzenie zasobów dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych aplikacji”

Moduł V „Zastosowanie darmowych aplikacji do prowadzenia zdalnego procesu nauczania – uczenia się”

Zamiast Dnia Otwartego

Kurs „Nauczanie na odległość w praktyce szkolnej” to praktyczny przewodnik dla każdego nauczyciela.

SPRAWDŹ!!!