bip

Seminarium regionalne on-line „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, rynku pracy oraz narzędzie ułatwiające wybór drogi zawodowej”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie i Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach zapraszają doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach doskonalenia nauczycieli na bezpłatne seminarium regionalne on-line „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, rynku pracy oraz narzędzie ułatwiające wybór drogi zawodowej”.

Seminarium odbędzie się 17 lutego 2022 r. (czwartek) w godzinach: 17.00 – 19.30 na platformie Clickmeeting (link dostępu poniżej).

Link dostępu Link do rejestracji na seminarium:
https://ibeedu.clickmeeting.com/seminarium-zsk-nowe-podejscie-do-kwalifikacji-rynku-pracy-oraz-ulatwiajace-wybor-drogi-zawodowej/register?_ga=2.186251626.239193896.1641987434-784338344.1641987434&_gac=1.22509641.1642061197.Cj0KCQiAuP-OBhDqARIsAD4XHpcGv8-aJRWD2Ffp1_k7V4cxFnv2wCzjqhNKnyKTE6zW33YIUZZTblkaAi87EALw_wcB

Informacji na temat seminarium udziela Maria Krogulec-Sobowiec:

e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl

W przypadku problemów technicznych należy skontaktować się telefonicznie z Organizatorami (dane poniżej).

Beata Gawęcka-Ajchel – tel. 573 444 583

Anna Zuszek – tel. 573 444 584

Program seminarium regionalnego online