bip

Nauczanie na odległość w praktyce szkolnej. Część 1.

Dla kogo: Kurs ten jest przeznaczony dla nauczycieli i/ lub studentów studiów pedagogicznych, którzy chcą nabyć podstawową wiedzę w zakresie edukacji na odległość w placówkach oświatowych.

Treści kształcenia: obejmują poznanie zasad prowadzenia procesu nauczania – uczenia się na odległość w placówkach oświatowych z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów.

Po zakończonym kursie e-learningowym uczestnik będzie potrafił między innymi:

  • korzystać z platformy e-learningowej Moodle z „poziomu studenta”,
    • scharakteryzować kompetencje nauczyciela prowadzącego edukację na odległość w praktyce szkolnej,
  • dokonać analizy roli nauczyciela, wychowawcy oraz rodzin uczniów w organizacji zdalnego nauczania w placówkach oświatowych,
  • dobierać formy prezentowanych treści w edukacji na odległość do wieku uczniów / słuchaczy oraz ich możliwości i potrzeb,
  • dokonać analizy metod motywowania ucznia /słuchacza do pracy zdalnej.

Ogólna liczba godzin: 10

Organizacja kursu: Kurs e-learningowy. Uczestnik ma dostęp nielimitowany godzinowo do zasobów i aktywności kursu na platformie e-learningowej przez 30 dni.

Warunek ukończenia kursu: wykonanie aktywności przewidzianych programem kursu i zaliczenie „Testu na zakończenie kursu”.

Cena kursu: Kurs bezpłatny.

Informacje dodatkowe: Kurs stanowi podbudowę teoretyczną do następnych dwóch części kursu „Nauczanie na odległość w praktyce szkolnej”, które są realizowane w kontakcie synchronicznym i/lub asynchronicznym z trenerem na odległość.

Zasady rekrutacji:

Elektroniczna karta zgłoszenia na kurs: Zapisz się…

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88