bip

Bezpłatne Warsztaty „Kraina Ekonomii dla najmłodszych”

Bezpłatne Warsztaty „Kraina Ekonomii dla najmłodszych” adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do przeprowadzenia zajęć „Poznaj Krainę Ekonomii” w swoich placówkach oświatowych, podczas których dzieci i uczniowie będą zdobywać sprawności Krainy Ekonomii oraz brać udział w 4 konkursach.

Forma całego wydarzenia jest blended-learningowa: warsztaty stacjonarne oraz samokształcenie na platformie Moodle – pobieranie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia powyższych zajęć w placówkach oświatowych i 4 konkursów z Krainy Ekonomii. Warsztaty przeprowadzi mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, trener programów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Ekonomia na co dzień” i „Moje finanse”.

Na spotkaniu stacjonarnym uczestnicy otrzymają także materiały dydaktyczne w wersji drukowanej.  Uczestnicy warsztatów otrzymają w wersji elektronicznej zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego w ramach XV Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Po realizacji zajęć placówka oświatowa otrzyma certyfikat udziału w XV Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.

Termin wydarzenia: 16.11.2022 r. godz. 14.30 do 16.30

Rejestracja: do 14.11.2022 do godziny 11:00

Link do rejestracji: https://kraina-ekonomii-dla-najmlodszych-tp2022-t.konfeo.com/

Szczegółowych informacji udziela Maria Krogulec-Sobowiec

adres e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl