bip

Seminarium regionalne on-line „Jak odkrywać kompetencje dzieci i uczniów z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie i Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach zapraszają nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne seminarium regionalne on-line „Jak odkrywać kompetencje dzieci i uczniów z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?”.

Seminarium odbędzie się 9 lutego 2022 r. (środa) w godzinach: 13.30 – 16.00 na platformie Clickmeeting (link dostępu poniżej).

Link do rejestracji na seminarium:
https://ibeedu.clickmeeting.com/seminarium-jak-odkrywac-kompetencje-dzieci-i-uczniow-z-wykorzystaniem-zsk-/register?_ga=2.253943499.239193896.1641987434-784338344.1641987434&_gac=1.90529128.1642061197.Cj0KCQiAuP-OBhDqARIsAD4XHpcGv8-aJRWD2Ffp1_k7V4cxFnv2wCzjqhNKnyKTE6zW33YIUZZTblkaAi87EALw_wcB

Informacji na temat seminarium udziela Maria Krogulec-Sobowiec:

e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl

W przypadku problemów technicznych należy skontaktować się telefonicznie z Organizatorami (dane poniżej).

Beata Gawęcka-Ajchel – tel. 573 444 583

Anna Zuszek – tel. 573 444 584

Program seminarium regionalnego online