bip

Nowoczesne kształcenia. Jak wykorzystać Design Thinking w placówkach oświatowych?

Żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. W sposób szczególny sytuacja konieczności zdalnego nauczania podczas pandemii Covid 19, pokazała że tradycyjne przekazywanie wiedzy, już nie wystarczy.

Innowacyjność to słowo klucz współczesnego życia w każdej dziedzinie. Automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja, energetyczna rewolucja, gospodarka startupów, a jednocześnie problemy demograficzne, starzejące się społeczeństwa, narastające konflikty lokalne i regionalne, problemy psychiczne ludzi wynikające z odosobnienia i jeszcze dużo innych zjawisk oddziałuje i będzie wpływać na przyszłych pracowników i obywateli lokalnych społeczności. 

Placówka oświatowa XXI wieku powinna być innowacyjna, zarówno w dydaktyce jak i jej zarządzaniu. Pojawia się pytanie: jakie nowoczesne, innowacyjne metody wykorzystywać w nauczaniu? Jak organizować i zarządzać placówka oświatową by dobrze komunikować się i współpracować w społeczności w różnym wieku i z różnymi potrzebami: uczniowie, nauczyciele, rodzice, władze samorządowe. Taką uniwersalna metodą jest Design Thinking.

Innowacyjne, kreatywne myślenie projektowe rozwija wyobraźnię, uczy współpracy w zespole, pokazuje, jak szukać rozwiązań zamiast problemów, opiera się na empatii co pozwala lepiej rozumieć potrzeby innych ludzi. Design Thinking to narzędzie do generowania innowacyjnych pomysłów i sprawdzania, jak działają w praktyce, czyli wiąże wiedzę z praktycznym działaniem.

Metoda Design Thinking wykorzystana przez nauczycieli i pedagogów w procesie dydaktycznym pozwala na:
 • motywowanie do nauki przez niesztampowe i ciekawe zajęcia;
 • budowanie kompetencji uczniów poszukiwanych na rynku pracy, takich jak innowacyjność, kreatywność, empatia, spostrzegawczość itp.;
 • lepsze oceny uczniów i opinie w oczach rodziców,
 • budowanie nowoczesnego wizerunku placówki oświatowej.

Metoda Design Thinking w zarządzaniu placówkami oświatowymi pozwala na:

 • budowanie atmosfery zaufania i wzajemnego wspierania się w zespole pracowników;
 • zaangażowanie kadry do kreowania pomysłów i usprawnień przyjaznych dla społeczności szkolnej;
 • lepsze dopasowanie komunikacji do oczekiwań odbiorców – wewnętrznych (uczniów, nauczycieli) i zewnętrznych (rodziców, przedsiębiorców);
 • wzmocnienie wizerunku placówki jako innowacyjnej na miarę XXI wieku.

Korzyści:

 • syntetycznie podana wiedza o metodzie Desing Thinking w kontekście wykorzystania jej w dydaktyce i placówce oświatowej;
 • przykłady projektów realizowane z uczniami;
 • praktyczne wskazówki jak realizować projekty;
 • obszary, gdzie metodą Design Thinking rozwiązuje się problemy w placówkach oświatowych i jakie daje efekty.

Placówki oświatowe stawiają czoła tym wyzwaniom i poszukują metod, narzędzi do  przygotowania dzieci i młodzieży oraz ciągłego edukowania dorosłych po to by rozumieli i radzili sobie z zachodzącymi procesami. Metoda Design Thinking – czasem tłumaczona jest na język polski jako myślenie projektowe. Jednak tak jak w przypadku pojęcia “marketing” jestem przekonana, że pojęcie “design thinking” przyjmie się w języku polskim, ponieważ znaczy znacznie więcej niż tylko myślenie – to także działanie a nie tylko myślenie projektowe.

Zapraszam Państwa do realizacji kursu, którego głównym celem jest: 

przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek o tym jak wykorzystać metodę Design Thinking w nauczaniu, by sprostać wyzwaniom związanym z megatrendami i zmianami na rynku pracy.

Przejdź do kursu…