bip

Nauczanie na odległość w praktyce szkolnej. Część 3.

Dla kogo: Kurs ten jest przeznaczony dla nauczycieli i/ lub studentów studiów pedagogicznych, którzy chcą nabyć umiejętności w zakresie tworzenia zasobów dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych aplikacji oraz zastosowania ich do prowadzenia zdalnego procesu nauczania – uczenia się w placówkach oświatowych.

Treści kształcenia: obejmują zdobycie przygotowania w zakresie tworzenia zasobów dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych aplikacji oraz zastosowania ich do prowadzenia zdalnego procesu nauczania – uczenia się w placówkach oświatowych.

Po zakończonym kursie e-learningowym uczestnik będzie potrafił między innymi:

  • zastosować aplikacje Google, takie jak: Classroom, Blogger, Hangouts Meet podczas procesu dydaktyczno – wychowawczego na odległość,
  • zastosować aplikacje do prowadzenia wideokonferencji, np. Zoom, Skype (lub inne) oraz aplikację Microsoft Teams podczas procesu dydaktyczno – wychowawczego,
  • opracować materiały dydaktyczne do edukacji na odległość stosując wybrane przez siebie i dobrane do etapu edukacyjnego uczniów oraz ich potrzeb i możliwości darmowe aplikacje i programy internetowe.

Ogólna liczba godzin: 20

Organizacja kursu: Kurs e-learningowy. Uczestnik ma dostęp nielimitowany godzinowo do zasobów i aktywności kursu na platformie e-learningowej przez 60 dni (liczonych od dnia zgłoszenia się uczestnika kursu). W tym okresie powinien zakończyć kurs i pobrać zaświadczenie o jego ukończeniu.

Warunek ukończenia kursu: wykonanie aktywności przewidzianych programem kursu i otrzymanie minimum 60% punktów za wykonane zadania przewidziane programem kursu.

Cena kursu: 60 zł. Po upływie 60 dni uczestnik kursu może otrzymać przedłużenie terminu dostępu do kursu po uiszczeniu opłaty w wysokości: 60 zł.

Informacje dodatkowe: Kurs jest trzecią i ostatnią częścią kursu „Nauczanie na odległość w praktyce szkolnej”, która jest realizowana w kontakcie synchronicznym i/lub asynchronicznym z trenerem na odległość.

Zasady rekrutacji:

Elektroniczna karta zgłoszenia na kurs: Zapisz się…

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88