bip

Bezpłatny Kurs e-learningowy „Tworzenie profesjonalnego e-portfolio z zastosowaniem platformy MAHARA – umiejętność przedsiębiorczego studenta”

Podczas Kursu e-learningowego „Tworzenie profesjonalnego e-portfolio z zastosowaniem platformy MAHARA – umiejętność przedsiębiorczego studenta” studenci będą mogli w dogodnych dla nich porach dnia (i nocy) zapoznawać się z zawartością kursu i przygotować artefakty do e-portfolio. Kurs powyższy odbędzie się w formule samokształcenia na platformie MAHARA wspomaganego przez osobę prowadzącą kurs (dyrektora Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych StANS) i administratora Centrum E-learningu naszej uczelni.

Korzystając z możliwości programu MAHARA studenci będą mogli udostępniać swoje pliki do e-portfolio, jak również plany i dzienniki członkom grupy utworzonej przez osobę prowadzącą kurs. Do udostępnionych dokumentów członkowie ww. grupy będą mogli dodawać swoje komentarze, czyli udzielać informacji zwrotnej dotyczącej tych dokumentów.

Uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej zaświadczenie udziału w webinarium w ramach XV Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Czas trwania kursu: Od 15 do 20.11.2022 r.

Rejestracja: do 15.11.2022 do godziny 7:00

Link do rejestracji:

https://tworzenie-e-portfolio-platforma-mahara-student-tp2022-t-i.konfeo.com/

Link do platformy MAHARA: https://portfolio.stsw.edu.pl/

Szczegółowych informacji udziela Maria Krogulec-Sobowiec

adres e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl