bip

Bezpłatne seminarium naukowo-praktyczne

           

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Kielcach i Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach mają przyjemność zaprosić Państwa online na bezpłatne seminarium naukowo-praktyczne „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, czyli rola edukacji i doradztwa zawodowego w dobie rewolucji przemysłowej 4.0”, które odbędzie się 12 maja 2021 r. (środa) w godzinach od 18.30 do 20.15 na platformie MSTeams.

 Do seminarium online można dołączyć na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej.

Link do seminarium: https://tiny.pl/r6g94

Prosimy o wcześniejszą rejestrację z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników seminarium. Po zarejestrowaniu się jest możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w seminarium.

Link do rejestracji: https://forms.gle/3tswUmUcegAbKnsQ8

Program seminarium naukowo-praktycznego

Powitanie i wprowadzenie do tematyki spotkania.dr hab. Jolanta M. Góral – Półrola, prof. StSW – Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
Rola doradcy zawodowego w szkole. Rola psychologa, pedagoga w doradztwie zawodowym. Model współpracy lokalnej na rzecz doradztwa zawodowego. Kalendarium Świętokrzyskie – propozycja uporządkowanych/spójnych działań szkół/placówek w woj. świętokrzyskim. Preorientacja zawodowa w przedszkolu – zadania.Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty / Irena Sobieraj –
Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach
Idea, cele i priorytetowe obszary Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Rola doradztwa zawodowego dzieci i  młodzieży w dobie rewolucji przemysłowej 4.0.mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec -Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
Kompetencje i zawody przyszłości.dr Emilia B. Sieńko – Kułakowska Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży – inicjatywa Staropolskiej Szkoły Wyższej skierowana do dyrektorów, nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, psychologów i pedagogów placówek oświatowych wszystkich etapów edukacyjnych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za edukację z uwzględnieniem edukacji stacjonarnej i zdalnej.mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec -Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
Sesja odpowiedzi na pytania zamieszczone na czaciedr Emilia B. Sieńko – Kułakowska i mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Podsumowanie webinariumdr hab. prof. StSW Jolanta M. Góral – Półrola – Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
do Marii Krogulec-Sobowiec:
e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl
tel. kom. 694 434 345