bip

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Misja

Misją Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie jest zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach realizowanego procesu kształcenia oraz wykorzystywanie ich wyników w praktyce, a także zaszczepienie studentom etycznych zasad, wartości i wyrabianie u nich stabilnych postaw moralnych jako fundamentów pod pełnienie przyszłych ról społecznych i zawodowych.

Swoją misję Instytut realizuje w ramach funkcji dydaktycznej, naukowej i promocyjnej.

Misja i Strategia Rozwoju Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie – czytaj…


Władze Instytutu

dr Tomasz Konopka
Dziekan Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie


Dyżury w Filii w Myślenicach, w terminach zjazdów:
Sobota: godz. 13.00-15.00
Niedziela: godz. 09.00-11.00

Dyżury w siedzibie głównej Uczelni:
Poniedziałek: godz. 13.00-15.00
Czwartek: godz. 13.00-15.00

Kontakt:

e-mail: t.konopka@stans.edu.pl
tel. (+48) 600 355 410


Rada Instytutu

dr Tomasz Konopka-przewodniczący Rady Instytutu
dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski prof. StANS
dr hab. Radosław Harabin prof. StANS
dr Beata Służalska
dr Jarosław Służalski
dr Krzysztof Kucharski
dr Grzegorz Zając
mgr Anna Pękała przedstawiciel pracodawców
Damian Cachro- student
Edyta Salawa-student
Izabela Nizioł- student


Instytutowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr Jarosław Służalski-przewodniczący Zespołu
dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski prof. StANS
dr Beata Służalska
Izabella Nizioł – studentka

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk Zawodowych

Dr hab. Radosław Harabin prof. StANS
kontakt: r.harabin@stsw.edu.pl

Instytutowa Rada Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca IRSS – Izabela Nizioł
Z-ca Przewodniczącej IRSS – Zuzanna Płachta
Sekretarz – Piotr Kuzar
Członek IRSS – Marcin Szyszka
Członek IRSS – Piotr Brzana

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr Karol Bidziński kontakt e-mail: bidzin3@interia.pl

Opiekunowie grup studenckich

1 rok studiów I stopnia – dr Tomasz Konopka
2 rok studiów I stopnia – dr Beata Służalska
3 rok studiów I stopnia BPiO – dr Krzysztof Kucharski
3 rok studiów I stopnia ZK – dr hab. Radosław Harabin, prof. ucz.
1 rok studiów II stopnia – dr Grzegorz Zając
2 rok studiów II stopnia – dr hab. Grzegorz Wilk – Jakubowski, prof. ucz.


Kontakt
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach Filia w Myślenicach
 • ul. Drogowców 6 budynek B (3 piętro), Myślenice
 • Telefon: 12 271-63-68; +48 663-144-535


Akty normatywne


Działalność dydaktyczna

Kierunki i specjalności studiów prowadzone w roku akademickim 2022/2023

Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności (studia pierwszego stopnia)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia – z uprawnieniami detektywistycznymi (studia pierwszego stopnia)
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych (studia drugiego stopnia)
Bezpieczeństwo państwa i ochrona ludności (studia drugiego stopnia)


Działalność naukowa

W ramach funkcji naukowej Instytut podejmuje badania w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie wiodącej nauki o bezpieczeństwie. Celem w ramach tej funkcji jest również kształcenie kadr naukowych ukierunkowane na stworzenie najlepszych warunków do ich rozwoju naukowego i zawodowego.

Projekt badawczy: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Diagnoza poczucia bezpieczeństwa ludności w powiecie myślenickim.

Przedmiotem badań jest diagnoza poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem podmiotów środowiskowych bezpieczeństwa, zarówno jego kreatorów jak i odbiorców, tj. całej społeczności, zbiorowości lokalnej, w skład której wchodzą:

 • ludność we wszystkich kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli);
 • wszystkie jednostki i grupy społeczne – sąsiedzkie, rówieśnicze, towarzyskie, zawodowe, wyznaniowe itp.;
 • jednostki i ich rodziny zamieszkałe w danym rejonie;
 • wszystkie organizacje, stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, socjalne, religijne, usługowe i inne;

W aspekcie aksjologicznym chodzi głównie o takie wartości jak: życie ludzkie, zdrowie człowieka i jego rodziny, wielostronny rozwój, edukacja dzieci i młodzieży, normalne funkcjonowanie psychospołeczne i wspólne dobro.

Termin realizacji: październik 2022 – maj 2025

Skład zespołu badawczego:

dr Tomasz Konopka – kierownik projektu
dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski – koordynator naukowy projektu
prof. dr hab. Andrzej Bogaj – pedagog
dr hab. Marek Graczyk – psycholog
dr Grzegorz Zając – politolog
dr Beata Służalska – nauki o bezpieczeństwie
mgr Andrzej Górka – Komenda Powiatowa Policji
mgr Zbigniew Filip – Zarządzanie Kryzysowe
Studenci Koła Naukowego

Więcej informacji o Projekcie…

Współpraca merytoryczna i organizacyjna ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach oraz Komendą Powiatową Policji w Myślenicach i Strażą Miejską w Myślenicach

Projekt międzynarodowy realizowany przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie oraz Wołyński Instytut Podyplomowej Oświaty w Łucku: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Diagnoza poczucia bezpieczeństwa ludności w powiecie myślenickim i powiecie wołyńskim

Przedmiot badań
Więcej informacji o Projekcie…
Więcej informacji o Projekcie – wersja ukraińska…


.

Wydane monografie i czasopisma

Aktualności i komunikaty

 • Kolejni absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  W miniony weekend w Filii w Myślenicach odbyły się obrony prac dyplomowych studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

 • Praktyki w ramach Erasmus+

  W terminie 02.05-09.05 nasi studenci z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Myślenicach brali udział w praktykach z programu Erasmus+ w stolicy Turcji – Ankarze. Pojechali z dr Grzegorzem Zającem.

 • NASI STUDENCI NA CYPRZE

  W dniach 29 stycznia do 2 lutego 2024r. studenci bezpieczeństwa wewnętrznego uczestniczyli w praktykach studenckich w ramach unijnego programu Erasmus Plus zorganizowanych na Cyprze. Studentom towarzyszyło dwóch wykładowców akademickich , dr Grzegorz Zając z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie oraz dr Jarosław Jurkiewicz z Instytutu Pedagogiki.

 • Spotkanie Koła Naukowego Geopolityka

  Szanowni Państwo,
  Zapraszam w dniu 13 grudnia, godz.19.00 na spotkanie Koła Naukowego Geopolityka prowadzonego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na platformie Google Meet (link poniżej).

 • Mamy nowy Samorząd!!!

  W wyborach do Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego w dniu 09.10.2023 roku ukonstytuowała się nowa Rada Samorządu Studenckiego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie:

 • Wyjazd do Stambułu, 22-27 maja 2023 r

  W dniach 22-27 maja 2023 r. członkowie studenckiego koła naukowego Geopolityka i Prawo Międzynarodowe wraz z opiekunem Koła Panem Dr Grzegorzem Zającem uczestniczyli w wyjeździe do Stambułu, Turcja.

 • Spotkanie z dr Krzysztofem Kucharskim

  Zapraszamy na spotkanie autorskie z dr Krzysztofem Kucharskim, wykładowcą Naszej Uczelni.