bip

Spotkanie z dr Krzysztofem Kucharskim

Zapraszamy na spotkanie autorskie z dr Krzysztofem Kucharskim, wykładowcą Naszej Uczelni.

Spotkanie odbędzie się w Myślenicach dnia 18 czerwca 2022 roku o godz. 14.45 w Auli budynku LO przy ulicy Jagiellońskiej.
Tematem spotkania będzie prezentacja najnowszej książki pt.:
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich.

Prezentowana książka powstała na podstawie analizy dokumentów – dawniej operacyjnych, dziś już historycznych – zawierających tajemnice oznaczone najwyższą niegdyś klauzulą „tajne specjalnego znaczenia” oraz relacje świadków tamtych czasów, zarówno funkcjonariuszy (zwanych oprawcami), jak i ofiar, wobec których prowadzono czynności operacyjne. Monografia zawiera wiele ciekawych informacji o taktyce i technice kontroli operacyjnej (inwigilacji). Zaprezentowano w niej bardzo szczegółowo cztery podstawowe zasady działań operacyjnych: tajności, praworządności, obiektywizmu, ekonomii i skuteczności realizacji wyznaczonego celu. Ponadto omówiono stosowane metody operacyjne: analizy, rozmowy, legendy i legalizacji, inspiracji, dezinformacji, działań operacyjno-technicznych, działań ofensywnych (agenturalnych), zakupu kontrolowanego i nadzoru nad przesyłką kontrolowaną, kombinacji i gry operacyjnej oraz planowania podejmowanych działań. Szczególną uwagę autor poświęcił „kuchni techniki operacyjnej”, czyli takim środkom techniki operacyjnej, jak: podsłuch, podgląd (kamuflowany i jawny), obserwacja, inwigilacja (perlustracja) korespondencji, pułapki operacyjne, biały wywiad, otwarte źródła informacji, a także wiedza specjalistyczna.

Serdecznie zapraszamy !