bip

NASI STUDENCI NA CYPRZE

W dniach 29 stycznia do 2 lutego 2024r. studenci bezpieczeństwa wewnętrznego uczestniczyli w praktykach studenckich w ramach unijnego programu Erasmus Plus zorganizowanych na Cyprze. Studentom towarzyszyło dwóch wykładowców akademickich , dr Grzegorz Zając z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie oraz dr Jarosław Jurkiewicz z Instytutu Pedagogiki.

Studenci i wykładowcy uczestniczyli w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej wspólnie przez Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach oraz zaprzyjaźnioną uczelnię CTL Eurocollege w Limassol.

Pierwszego dnia konferencji (29.01) wystąpił dr Grzegorz Zając, który przywitał zebranych gości oraz złożył na ręce dyrektora uczelni CTL Eurocollege, Pana Andreasa Papathomasa list od rektora naszej uczelni, Pani prof. dr hab. Jolanty Góral-Półroli. Następnie wygłosił krótki wykład na temat „Rozwój turystyki lotniczej współcześnie. Fuzje przewoźników lotniczych”. W dalszej części swoje prace prezentowali studenci.

  1. Pani Edyta Salawa oraz Paulina Panuś z II roku studiów magisterskich BW przygotowały wystąpienie Sztuczna inteligencja przyszłość czy zagłada ludzkości
  2. Pani Anna Torba oraz Pan Zbigniew Maślerz z III roku studiów licencjackich BW opracowali temat: Przemysł 4.0 – wyzwania dla nowoczesnego społeczeństwa
  3. Pani Aneta Kurowska oraz Pan Damian Kusz z II roku studiów magisterskich BW przedstawili zagadnienie: Przepisy dotyczące przedmiotów zabronionych i inne regulacje dotyczące odpraw pasażerów na lotniskach.

Po każdym wystąpieniu była krótka dyskusja w której uczestniczyli nie tylko studenci ale również wykładowcy z cypryjskiej uczelni. W przerwach można było napić się kawy, posmakować lokalnych potraw i porozmawiać z kolegami. Wszystkie wystąpienia zostaną opublikowane.

Drugiego dnia swój wykład zaprezentował dr Jarosław Jurkiewicz na temat „ Idea podmiotowości jako istota europejskości”. Konferencję zakończyła dr Maria Hadjielia Drotarowa wykładem „ Etyka i deontologia w badaniach”.

Pozostałe dni wyjazdu studenci spędzili na zwiedzaniu. Mieli możliwość zobaczyć piękną i malowniczą architekturę Cypru, miejsca zabytkowe oraz wyjątkowe zakątki przyrodnicze.

Wszyscy uczestnicy I Międzynarodowej Konferencji Naukowej są zgodni, że takie wyjazdy są nie tylko pożyteczne w aspekcie naukowo-dydaktycznym, lecz również poznawczym i integracyjnym.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w programach Erasmus Plus.