bip

Mamy nowy Samorząd!!!

W wyborach do Instytutowej Rady Samorządu Studenckiego w dniu 09.10.2023 roku ukonstytuowała się nowa Rada Samorządu Studenckiego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie:

Przewodnicząca IRSS – Izabela Nizioł
Z-ca Przewodniczącej IRSS – Zuzanna Płachta
Sekretarz IRSS – Piotr Kuzar
Członek IRSS – Marcin Szyszka
Członek IRSS – Piotr Brzana
Członkiem Rady Instytutu Nauko Bezpieczeństwie z ramienia studentów będzie nadal Pani Edyta Salawa.
Członkiem Instytutowego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia będzie nadal Pani Izabela Nizioł.

Nowej Radzie Samorządu życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz społeczności akademickiej w ciągu najbliższych dwóch lat.