bip

Wyjazd do Stambułu, 22-27 maja 2023 r

W dniach 22-27 maja 2023 r. członkowie studenckiego koła naukowego Geopolityka i Prawo Międzynarodowe wraz z opiekunem Koła Panem Dr Grzegorzem Zającem uczestniczyli w wyjeździe do Stambułu, Turcja.

Studenci odbyli część praktyki zawodowej w ramach tego wyjazdu. Praktyka pogłębiła ich wiedzę zdobywaną w czasie studiów. Studenci poszerzyli umiejętności współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, czy w toku dyskusji formułowali oceny, a także prezentowali swoje stanowiska odnośnie bieżących zjawisk i wydarzeń, o których była mowa w trakcie trwania praktyk. Praktyki były okazją do wyrażenia pogłębionej analizy stanu bezpieczeństwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Dzięki praktykom na Uniwersytecie Handlowym w Stambule (Istanbul Ticaret Universitesi) studenci podnieśli swoje kompetencje społeczne. Są bardziej aktywni i chętni do współpracy w grupach, łatwiej potrafią porozumiewać się i inicjować działania. W ramach praktyk zauważyć można było, że studenci są otwarci na nowe idee i gotowi do zmiany opinii na określony temat wobec racjonalnych argumentów. Istotną wartością praktyk, które odbyli studenci to rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w STANS, Filia w Myślenicach, przygotowały ich do aktywnego uczestnictwa w praktykach i wyposażyły w solidną oraz merytoryczną wiedzę.

Poza praktykami, studenci mieli okazję zwiedzić piękne i ogromne miasto. Stambuł zachwycił ich swoją historią, poszanowaniem różnych kultur współistniejących w tym mieście, a także życzliwością i otwartością ludzi tam mieszkających. Studenci mieli okazję do zobaczenia historycznych wielu miejsc, w tym świątynię Hagię Sofię (dziś meczet), most i wieżą Galata, plac Taksim, bazar egipski, oraz liczne meczety (w tym Błękitny Meczet). Studenci również przepłynęli statkiem przez cieśninę Bosfor, a także jechali pociągiem Marmaray pod tą cieśniną. Oprócz historycznych miejsc, studenci również widzieli centrum biznesowe Stambułu, nowo otwartą wieżę telewizyjną.

Wystarczy przytoczyć opinie studentów, którzy uczestniczyli w wyjeździe:

Wspaniały wyjazd. Poznaliśmy nie tylko ciekawe miejsca, ale i wielu ciekawych ludzi. Mnie osobiście urzekł historyczny Stambuł, z wieloma zabytkami i wielokulturowością – mówi Marcin Wojkowski, student I roku studiów magisterskich na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, STANS Kielce, Filia Myślenice.

Oczarowało mnie to miasto. Nie mogłam przestać podziwiać tylu zabytków. W tym mieście unosi się duch historii, ale jednocześnie widać ogromną ilość projektów przyszłościowych i innowacyjnych. Dzięki praktykom zdobytym na goszczącej nas uczelni nabyłam cenne doświadczenie przydatne w moim zawodowym życiu – podkreśla Aneta Kurowska, studentka I roku studiów magisterskich na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, STANS Kielce, Filia Myślenice

Nie mogliśmy lepiej trafić. Nie tylko odbyliśmy praktyki, które pomogły mi osobiście lepiej poznać wartość studiów i samego studiowania, ale także zdobyte umiejętności wykorzystam w pracy zawodowej. Oprócz tego, zwiedziliśmy piękne miasto, a Pan Dr Grzegorz Zając świetnie pełnił rolę przewodnika, który z pasją opowiadał o licznych historycznych punktach tego miasta – opowiada Edyta Salawa, studentka I roku studiów magisterskich na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, STANS Kielce, Filia Myślenice.