bip

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Idea Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku, obecnie w 200 krajach świata. Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Ogólnopolskim koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia i popularyzację idei, jakie mu przyświecają.


Partnerzy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Podmioty, którym bliska jest idea przedsiębiorczości mogą zgłosić się jako Partnerzy – np. instytucje, urzędy, uczelnie, firmy – i podzielić się wiedzą i doświadczeniem organizując różnego rodzaju wydarzenia jak szkolenia, warsztaty, debaty, konsultacje czy networking. W ten sposób powstaje program, który jest publikowany na stronach ŚTP. Zainteresowane rozwojem osoby mogą skorzystać z takich propozycji. Informacja o wydarzeniach w danym roku znajduje się zawsze na stronie Koordynatora Regionalnego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego, czyli Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach : https://stsw.edu.pl/swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci/

oraz stronie ogólnopolskiej Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości: https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/ .

Aby ułatwić dostęp do proponowanych treści udział w spotkaniach jest nieodpłatny. W przypadku studentów czy osób, które dopiero poszukują swojej drogi to na pewno spore ułatwienie. Naszym zadaniem jako Koordynatora Regionalnego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego jest koordynacja tych wszystkich działań – rejestracja partnerów, koordynacja tworzenia programu w regionie, wsparcie rekrutacji i promocji. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach organizuje też zawsze własne wydarzenia skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Partnerem może być właściwie każdy dla kogo przedsiębiorczość jest pasją i chciałby się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem i zainspirować innych. Są to zarówno osoby prywatne, instytucje, szkoły, przedsiębiorstwa.

Forma wydarzenia jest otwarta. Jedyne co trzeba zrobić to zgłosić swoją propozycję, zarejestrować się na stronie i oczywiście zorganizować swój event bezpłatnie.

Rejestracja wydarzenia przez partnera

Wydarzenie może partner zarejestrować https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/partner/ w systemie firmy KONFEO. System firmy KONFEO umożliwia korzystanie z profesjonalnej i niezawodnej platformy do organizacji wydarzeń, dzięki niemu jest również łatwiej zadbać o kwestie RODO.

16. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – informacje ogólne

 


Po raz kolejny Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach została Koordynatorem Regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego.

Porozumienie o współpracy z Fundacją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W tym roku XVI edycja tego wydarzenia światowego „Global Entrepreneurship Week” (w angielskiej wersji językowej) odbędzie się w dniach od 13 do 19 listopada. Hasłem promującym 16. edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce są „Rewolucje technologiczne”.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie Polski jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz działalności edukacyjnej prowadzonej na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności obywateli naszego kraju.

Zapraszamy w ramach działań Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wszystkie chętne do współpracy instytucje, firmy oraz placówki oświatowe z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowych informacji udziela Maria Krogulec-Sobowiec -dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych StANS.

e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl

Patronaty honorowe i medialne XVI ŚTP w woj. świętokrzyskim

XVI Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, którego przebieg koordynuje na terenie naszego województwa Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, został objęty patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza i patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

Patronatu honorowego wszystkim imprezom oświatowym, które odbędą się w ramach XVI ŚTP, udzielili również: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik

Patronat medialny nad XVI Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim objęły lokalne media: Echo Dnia i Radio ESKA..
Magazyn o 16. ŚTP w województwie świętokrzyskim wyemitowany przez Radio ESKA.
.
Informujemy, że do grona Patronów Honorowych wydarzeń w województwie świętokrzyskim w ramach XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości dołączyli także:
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Bogusław Ciok, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich Jacek Werens.

 

.

Partnerzy XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego
Oficjalnymi partnerami XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy wyrazili chęć współpracy z Koordynatorem Regionalnym ŚTP, czyli Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach, są:

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN,

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie i

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich.

 

 

 

16. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – bezpłatne wydarzenia

Wydarzenie Termin Rejestracja udziału w wydarzeniu
Konkurs na Najciekawszy Blog Przedsiębiorczość wokół mnie

Regulamin konkursu…

więcej…

Od 13.11.2023 r. do 28.11.2023 r. https://konkurs-najciekawszy-blog-przedsiebiorczosc-tp2023-t-i.konfeo.com
Szkolenie e-learningowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli, wychowawców świetlic środowiskowych i klubów dla dzieci i młodzieży: Przedsiębiorczość wczoraj i dziś, czyli Mikołaj Kopernik jako ekonomista i menadżer

więcej…

13.11.2023 r.

Godz. 17.30 do 19.00

https://przedsiebiorczosc-wczoraj-dzis-tp2023-t-i.konfeo.com
Webinarium dla nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie oraz przedmiotów ekonomicznych, a także studentów kierunków ekonomicznych: E-biznes moda czy konieczność

więcej…

16.11.2023 r.

Godz. 17.30 do 19.00

https://e-biznes-moda-czy-koniecznosc-tp2023-t-i.konfeo.com
Szkolenie e-learningowe dla nauczycieli szkoły podstawowej uczących w klasach 4-6 oraz nauczycieli / wychowawców świetlic środowiskowych i klubów dla dzieci i młodzieży: Metoda lapbooka w kształtowaniu kompetencji 4 K (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja) u uczniów szkoły podstawowej

więcej…

15.11.2023 r.

Godz. 17.30 do 19.00

https://metoda-lapbooka-i-kompetencje-4ktp2023-t-i.konfeo.com
Kurs e-learningowy dla studentów wszystkich kierunków studiów: Tworzenie profesjonalnego e-portfolio z zastosowaniem platformy MAHARA – umiejętność przedsiębiorczego studenta

więcej…

Od 13.11.2023 r. do 28.11.2023 r. https://tworzenie-profesjonalnego-e-portfolio-mahara-tp2023-t-i.konfeo.com
Webinarium dla nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie oraz przedmiotów ekonomicznych, uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym branży ekonomicznej), studentów kierunków ekonomicznych oraz inne osoby zainteresowane tematem Franczyza vs  biznes pod własną marką

więcej…

15.11.2023 r.

Godz. 11.00 do godz. 12.00

https://franczyza-vs-biznes-pod-wlasna-marka-tp2023-t-i.konfeo.com
Webinarium dla nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie oraz przedmiotów ekonomicznych, uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym branży ekonomicznej), studentów kierunków ekonomicznych oraz inne osoby zainteresowane tematem Venture Studio Skok w innowacje z Żabką

więcej…

23.11.2023 r.

Godz. 11.00 do godz. 12.00

https://venture-studio-skok-innowacje-zabka-tp2023-t-i.konfeo.com
Webinarium dla nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów szkół podstawowych kl. 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych (w tym branżowych) Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy

więcej…

17.11.2023 godz. 16.00 – 17.30 https://zsk-most-miedzy-edukacja-nle-tp2023-t-i.konfeo.com
Webinarium dla studentów wszystkich kierunków studiów: Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy

więcej…

17.11.2023

od godz.18.00 do 19.30

 

https://zsk-most-miedzy-edukacja-studenci-tp2023-t-i.konfeo.com
Webinarium dla uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym branżowych) Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy

więcej…

16.11.2023 godz. 10.00-11.30 https://zsk-most-miedzy-edukacja-uczniowie-tp2023-t-i.konfeo.com

 

16. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – podsumowanie

XVI ŚTP w województwie świętokrzyskim w liczbach
Lista placówek oświatowych, które uzyskały Certyfikat Partnera XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Dnia 27 listopada 2023 r. w Warszawie w siedzibie PKO Rotunda odbył się Finał 16. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Koordynatora Regionalnego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego, czyli Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach reprezentowała Maria Krogulec-Sobowiec dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych. Zgromadzonym koordynatorom regionalnym, Pani Prezes Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Karolinie Tądel, przedstawicielom Partnera Strategicznego Żabka oraz zaproszonym gościom Maria Krogulec-Sobowiec przedstawiła wydarzenia, które odbyły się w naszym województwie podczas XVI ŚTP. Uczestnikom najbardziej spodobały się zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: Zostań ekonomistą i menadżerem jak Mikołaj Kopernik.

Prezentacja wydarzeń XVI ŚTP w województwie świętokrzyskim

Zdjęcia z Finału 16. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce:


 

 

15. Światowy Tydzień PrzedsiębiorczościŚwiatowy Tydzień Przedsiębiorczości w liczbach

W dniach 14-20 listopada 2022 r. odbyła się 15. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pod hasłem: „Elastyczność bez granic”. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach została Koordynatorem Regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego. Podczas jubileuszowej 15. edycji ŚTP w całym kraju zrealizowano wydarzenia i spotkania w formie stacjonarnej i on-line.

Wyniki ogólnopolskie to:

  • 522 Partnerów
  • 540 wydarzeń
  • 42 117 uczestników.

Wyniki w województwie świętokrzyskim:Wydarzenia zrealizowane w ramach 15. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przez Koordynatora Regionalnego ŚTP w woj. świętokrzyskim oraz Partnerów 15. ŚTP