bip

Wyjazdy dla pracowników w ramach programu Erasmus+

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

Podstawowe zasady funkcjonowania Programu Erasmus+ w StANS określają:

dla nauczycieli akademickich:

  • Regulamin realizacji mobilności edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+ przeznaczony dla nauczycieli akademickich,
  • Zasady wyjazdów w celu przeprowadzenia zajęć/szkolenia przeznaczone dla nauczycieli akademickich.

dla pracowników administracyjnych:

  • Regulamin realizacji mobilności edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+ przeznaczony dla pracowników administracyjnych,
  • Zasady wyjazdów w celu szkolenia przeznaczone dla pracowników administracyjnych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w mobilności należy wypełnić ankietę rekrutacyjną.

>> Dla nauczycieli akademickich

>> Dla pracowników administracyjnych

Każdy pracownik StANS może poszukać możliwości wyjazdowych nawiązując kontakt z jedną z naszych uczelni partnerskich lub wybrać spośród ofert różnych instytucji i organizacji: http://staffmobility.eu/staff-week-searchProces aplikacji o wyjazd w celu prowadzenia zajęć/szkolenia
w ramach Programu Erasmus+