bip

Kurs online – Metoda stacje uczenia się w doradztwie zawodowym – „Zawody poszukiwane na rynku pracy / zawody z przyszłością”

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach w ramach Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży zaprasza dyrektorów, nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, psychologów i pedagogów placówek oświatowych prowadzących doradztwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych i w klasach 7-8 szkół podstawowych na 5 godzinny kurs online – Metoda stacje uczenia się w doradztwie zawodowym – „Zawody poszukiwane na rynku pracy / zawody z przyszłością” (zajęcia stacjonarne i zajęcia prowadzone na odległość z zastosowaniem tablicy Padlet).

Część pierwsza kursu online, czyli webinarium wprowadzające odbędzie się 10 czerwca (czwartek) 2021 r., w godzinach od 18.30 do 19.30 na platformie MSTeams.

Czytaj więcej