bip

Webinarium dla uczniów „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”

W dniu 16 listopada 2023 r. w ramach 16. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się webinarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”, które przeprowadziły: Anna Zuszek i Anna Fiedorczuk – Eksperci ds. współpracy ze środowiskami branżowymi z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Webinarium adresowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym branżowych).

Celem webinarium było zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z ideą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który dotyczy zarówno dorosłych uczących się i rozwijających swoje kompetencje przez całe życie, jak również młodych osób, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy dowiedzieli się, jak korzystać z zasobów ZSK, aby świadomie zaplanować swoją karierę zawodową i rozsądnie podejmować decyzje zawodowe.

W spotkaniu wzięło udział 211 osób, które otrzymały zaświadczenia o udziale w 2-godzinnym webinarium na powyższy temat.

Uczestnikami webinarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy” byli uczniowie poniższych szkół ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego:

  • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im M. Kopernika w Busku-Zdroju,
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie,
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych im Mikołaja Kopernika w Kielcach

oraz uczniowie kl. 8 Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy z woj. podkarpackiego.