bip

Webinarium „Przedsiębiorczość wczoraj i dziś…”

W dniu 13 listopada 2023 r. w ramach 16. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się webinarium „Przedsiębiorczość wczoraj i dziś, czyli Mikołaj Kopernik jako ekonomista i menadżer”, które rozpoczęło szkolenie e-learningowe pod tym samym tytułem.

Powyższe szkolenie dla nauczycieli/ wychowawców składało się z webinarium i samokształcenia na platformie Moodle, m.in. poprzez pobieranie gotowych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć z przedszkolakami i  uczniami „Zostań ekonomistą i menadżerem jak Mikołaj Kopernik”.

Celem szkolenia e-learningowego było przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli /wychowawców świetlic środowiskowych i klubów dla dzieci i młodzieży do przeprowadzenia zajęć „Zostań ekonomistą i menadżerem jak Mikołaj Kopernik” w swoich placówkach. Podczas tych zajęć przedszkolaki i uczniowie rozwijali oraz kształtowali postawę przedsiębiorczą poprzez przykłady działań Mikołaja Kopernika jako ekonomisty, a także mieszkańców z planety Kopernikana. Brali także udział w konkursach „Skarbonka Mikołaja Kopernika”, „Wirtualna Skarbonka na pieniądze elektroniczne”. Uczniowie wzięli udział w Turnieju Ekonomicznym „Liczę pieniądze jak Mikołaj Kopernik”.

W webinarium uczestniczyło 58 nauczycielek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Mniej osób kontynuowało samokształcenie na platformie Moodle oraz przeprowadziło udokumentowane zajęcia „Zostań ekonomistą i menadżerem jak Mikołaj Kopernik” w swoich placówkach oświatowych.

W rezultacie 41 nauczycielek otrzymało zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym w wymiarze 15 godzin.

Całość szkolenia e – learningowego (webinarium i kurs na platformie Moodle wraz z zasobami do realizacji zajęć z przedszkolakami i uczniami klas 1-3) opracowała i przeprowadziła Maria Krogulec-Sobowiec Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych.

Wypowiedzi nauczycielek z Forum dla Uczestniczek Kursu E-learningowego „Przedsiębiorczość wczoraj i dziś, czyli Mikołaj Kopernik jako ekonomista i menadżer”

Zajęcia „Zostań ekonomistą i menadżerem jak Mikołaj Kopernik” w Szkole Podstawowej w Cierchach i w Szkole Podstawowej w Radkowicach