bip

Webinarium „Metoda lapbooka w kształtowaniu kompetencji 4 K u uczniów szkoły podstawowej”,

W dniu 15 listopada 2023 r. w ramach 16. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się webinarium „Metoda lapbooka w kształtowaniu kompetencji 4 K u uczniów szkoły podstawowej”, które rozpoczęło szkolenie e-learningowe pod tym samym tytułem.

Powyższe szkolenie dla nauczycieli/ wychowawców szkoły podstawowej uczących w klasach 4-6 oraz nauczycieli / wychowawców świetlic środowiskowych i klubów dla dzieci i młodzieży składało się z webinarium i samokształcenia na platformie Moodle, m.in. poprzez pobieranie gotowych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć z uczniami „Na tropach ekonomii” w swoich placówkach oświatowych.

Celem szkolenia e-learningowego było przygotowanie jego uczestników do przeprowadzenia zajęć z uczniami/ wychowankami „Na tropach ekonomii” z zastosowaniem metody lapbooka.

Podczas tych zajęć (poprzez zastosowanie metody lapbooka) uczniowie rozwijali i kształtowali kompetencje 4 K, czyli krytyczne myślenie, kreatywność, komunikację i kooperację, które są niezbędne do osiągnięcia postawy przedsiębiorczej.

Ponadto uczniowie wzięli udział w Konkursie na Najciekawszy lapbook o tematyce (do wyboru): Kim chcę zostać w przyszłości?/ Firmy w mojej okolicy.

W webinarium uczestniczyło 14 nauczycieli z 13 szkół podstawowych woj. świętokrzyskiego i 1 stowarzyszenia z Krakowa. Mniej osób kontynuowało samokształcenie na platformie Moodle oraz przeprowadziło udokumentowane zajęcia „Na tropach ekonomii” w swoich placówkach oświatowych.

W rezultacie 6 nauczycielek otrzymało zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym w wymiarze 10 godzin.

Całość szkolenia e – learningowego (webinarium i kurs na platformie Moodle wraz z zasobami do realizacji zajęć z uczniami klas 4-6) opracowała i przeprowadziła Maria Krogulec-Sobowiec Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych.

Zajęcia „Na tropach ekonomii” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim