bip

Webinarium „E-biznes moda czy konieczność”

W dniu 16 listopada 2023 r. w ramach 16. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się webinarium „E-biznes moda czy konieczność”, które przeprowadził dr Marek Jarosiński pracownik naukowo-dydaktyczny Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

Adresatami tego webinarium byli nauczyciele przedmiotu biznes i zarządzanie oraz przedmiotów ekonomicznych, a także studenci kierunków ekonomicznych.

Głównym celem webinarium było zapoznanie jego uczestników z nowoczesnymi trendami w e-biznesie.

W spotkaniu online uczestniczyło 15 osób, które otrzymały zaświadczenie udziału w 2-godzinnym webinarium.