bip

Webinarium dla studentów „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”

W dniu 17 listopada 2023 r. w ramach 16. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się webinarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”, które przeprowadziła Anna Zuszek – Ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Webinarium adresowane było do studentów wszystkich kierunków studiów.

Celem webinarium było zapoznanie jego uczestników z ideą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który dotyczy zarówno dorosłych uczących się i rozwijających swoje kompetencje przez całe życie, jak również młodych osób, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy dowiedzieli się, jak korzystać z zasobów ZSK, aby świadomie zaplanować swoją karierę zawodową i rozsądnie podejmować decyzje zawodowe.

W spotkaniu wzięło udział 23 osoby (22 studentów i 1 wykładowca akademicki), które otrzymały zaświadczenia o udziale w 2-godzinnym webinarium na powyższy temat.