bip

Webinarium dla nauczycieli „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”

W dniu 17 listopada 2023 r. w ramach 16. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się webinarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”, które przeprowadziły Anna Zuszek i Agnieszka Demichowicz – Eksperci ds. współpracy ze środowiskami branżowymi z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Webinarium adresowane było do nauczycieli kl. 7-8, doradców zawodowych, pedagogów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (w tym branżowych).

Celem webinarium było zapoznanie jego uczestników z ideą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który dotyczy zarówno dorosłych uczących się i rozwijających swoje kompetencje przez całe życie, jak również młodych osób, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy dowiedzieli się, jak korzystać z zasobów ZSK, aby świadomie zaplanować swoją karierę zawodową i rozsądnie podejmować decyzje zawodowe.

W spotkaniu wzięło udział 31 osób, które otrzymały zaświadczenia o udziale w 2-godzinnym webinarium na powyższy temat.