bip

Spotkanie z młodzieżą w ramach Dni Rzecznika Finansowego

Trwa Rok Edukacji Ekonomicznej ogłoszony przez Senat RP. W ramach Dni Rzecznika Finansowego w czwartek 18 kwietnia w siedzibie Filii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Bochni przy ul. Trudnej 1 odbyło się spotkanie z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz Zespołu Szkół Nr 3.

Spotkanie pt. “Jak pomaga Rzecznik Finansowy” poprowadzili przedstawiciele Rzecznika Finansowego: Bartosz Taperek i dr Michał Ożóg. 

Dzięki przedstawionej prezentacji bocheńska młodzież miała możliwość zapoznania się z rolą Rzecznika Finansowego w systemie organów ochrony konsumenta. Przedstawione zostały również podstawowe metody pomocy, jakiej udziela Rzecznik. Młodzież wysłuchała także krótkiej prelekcji o nieautoryzowanych transakcjach płatniczych wraz z praktycznymi poradami.

W spotkaniu wzięło udział około 120 osób.