bip

Seminarium poświęcone narzędziom wspierającym działalność instytucji certyfikujących

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprosił Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach, jako przyszłą Instytucję Certyfikującą w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, na seminarium poświęcone narzędziom wspierającym działalność instytucji certyfikujących, które odbyło się 19 września 2023 r. w Warszawie.

W seminarium „Narzędzia wspierające instytucje certyfikujące w prowadzeniu walidacji i certyfikowania” uczestniczyła Maria Krogulec-Sobowiec dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych.

Spotkanie było podzielone na trzy sesje tematyczne:

  1. Narzędzia walidacji i materiały pomocnicze

Podczas sesji wskazano, jaki pakiet materiałów powinna przygotować IC na potrzeby walidacji, czym są i jak skonstruować narzędzia walidacji, kiedy można uznać, że IC jest „gotowa” do walidacji. Punktem odniesienia był praktyczny poradnik dla IC: “Jak przygotować i przeprowadzić walidację”.

  • Narzędzia cyfrowe wspierające działalność IC

Podczas sesji przedstawiono narzędzia cyfrowe wspierające walidację, które zostały opracowane przez ekspertów IBE wraz z informacją, w jaki sposób i do czego może je wykorzystać IC.

  • AppIC – elektroniczny formularz do sprawozdawczości

Podczas sesji zaprezentowano funkcjonalność aplikacji służącej sprawozdawczości (AppIC), w tym moduł dotyczący informacji kwartalnej oraz planowane do wdrożenia moduły: sprawozdanie z działalności IC i baza walidacji, a także planowaną możliwość komunikacji wewnętrznej. Omówiono także funkcjonalności oraz zakres merytoryczny formularzy sprawozdawczych.

  • Podczas każdej z sesji przewidziano czas na dyskusję.