bip

Realizacja w placówkach oświatowych zajęć z dziećmi: „CHOINKA DLA MIKOŁAJA KOPERNIKA”

Od grudnia 2023 r. do drugiej połowy stycznia 2024 r. w 21 placówkach oświatowych realizowane były zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach nowego modułu 2. części projektu STAROPOLSKA AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA DLA NAJMŁODSZYCH pod nazwą „CHOINKA DLA MIKOŁAJA KOPERNIKA”.

Przebieg tych zajęć oraz atmosferę podczas wykonywania zadań Choinkowych Wyzwań: Arytmetycznych, Logicznego Myślenia, Kreatywności i Kodowania najlepiej opisują wypowiedzi nauczycielek na platformie e-learningowej z Forum Uczestników kursu e-learningowego „Choinka dla Mikołaja Kopernika” oraz przykładowe zdjęcia podczas pracy dzieci.

Zapraszam do zapoznania się z nimi

Maria Krogulec-Sobowiec
Dyrektor
Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych

Wybrane zdjęcia podczas zajęć z dziećmi „Choinka dla Mikołaja Kopernika”