bip

Realizacja w placówkach oświatowych 2. części projektu edukacyjnego STAROPOLSKA AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA DLA NAJMŁODSZYCH – „Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom”

W 21 placówkach oświatowych od końca września 2023 r. jest realizowana 2. część projektu edukacyjnego STAROPOLSKA AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA DLA NAJMŁODSZYCH – „Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom”. Zaprosiliśmy do udziału w tej części projektu nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, które wzięły udział w 1. części – „Niebo nad Świętokrzyskim”, a także nowe osoby nieznające jeszcze naszego projektu.

Pierwsza część projektu „Niebo nad Świętokrzyskim” poświęcona była Mikołajowi Kopernikowi jako astronomowi, zaś druga część przedstawia Mikołaja Kopernika jako matematyka, medyka, ekonomistę i menadżera, pisarza, poetę i tłumacza, prawnika oraz kartografa.

Nauczycielki, które rozpoczęły w tym roku szkolnym pracę z nowymi grupami dzieci, jak również nowe w projekcie, zapoznawały dzieci z niezwykłym uczonym Mikołajem Kopernikiem najpierw jako astronomem, a później przedstawiały jego następne „zawody”.

Jak przebiegała realizacja zajęć z dziećmi/uczniami „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” nauczycielki informowały na bieżąco na Forum Kursu E-learningowego Staropolska Akademia Kopernikańska Dla Najmłodszych. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat.