bip

NAUKA DLA PRAKTYKI

Interdyscyplinarny projekt Współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach ze środowiskiem edukacyjnym Głównym celem projektu jest integracja Uczelni ze środowiskiem edukacyjnym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska lokalnego oraz podejmowanie inicjatyw z zakresu ważnych aspektów działalności instytucji edukacyjnych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości.   W ramach realizacji projektu Uczelnia podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania w środowisku lokalnym, których […]

Interdyscyplinarny projekt Współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach ze środowiskiem edukacyjnym

Głównym celem projektu jest integracja Uczelni ze środowiskiem edukacyjnym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska lokalnego oraz podejmowanie inicjatyw z zakresu ważnych aspektów działalności instytucji edukacyjnych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości.  

W ramach realizacji projektu Uczelnia podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania w środowisku lokalnym, których podstawowym założeniem jest wspieranie doskonalenia nauczycieli, rozwój organizacyjny szkół i placówek oraz działanie na rzecz uczniów, rodziców i środowiska. 

Projekt zakłada organizację cyklu konferencji szkoleniowych skierowanych m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, dyrektorów szkół oraz wychowawców
i dyrektorów ośrodków wychowawczych. Jego głównym celem jest stałe doskonalenie kompetencji kadry edukacyjnej i oświatowej w zakresie edukacji i wychowania.

W szczególności konferencje szkoleniowe uwzględniać będą najbardziej aktualne wyzwania stojące przed oświatą i edukacją:

  • Kształtowanie kompetencji nauczyciela wychowawcy we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej.
  • Rozwiązywanie konfliktów 
  • Diagnozowanie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  • Mediacje, negocjacje, konflikty
  • Diagnozowanie i podejmowanie działań wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka zdrowia w systemie działań edukacyjnych.

Dodatkową wartością projektu jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także stworzenie zbioru dobrych praktyk w tym zakresie.

Na projekt składają się konferencje, szkolenia , seminaria oraz inne formy zajęć interaktywnych.