bip

Projekt edukacyjny Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych opracował program projektu edukacyjnego Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych w ramach Roku Mikołaja Kopernika z okazji 550. rocznicy jego urodzin.

Projekt ma na celu kształtowanie u nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym kompetencji 4K, czyli kompetencji XXI wieku, które są niezbędne  do prawidłowego funkcjonowania w obecnej rzeczywistości.

Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych składa się z dwóch części: „Niebo nad Świętokrzyskim” oraz „Mikołaj Kopernik nie tylko astronom”.

Nauczyciele otrzymają wsparcie metodyczne i merytoryczne w formie webinarium, konsultacji i kursu e-learningowego na platformie Moodle. Oprócz materiałów, ukierunkowanych na rozwój dydaktyczny nauczyciela, kurs ten zawiera szeroki wachlarz zasobów do realizacji zajęć: „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” w dwóch grupach wiekowych: 1) dla dzieci w wieku przedszkolnym, 2) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Autor: Monika Bojarska