bip

O czym dyskutują psychologowie

2 numer Newslettera wydawanego przez zespół psychologów akademickich PTP, przedstawiającego najnowsze trendy, tematy i badania, nad którymi pracują psychologowie w nauce.

Izolacja w pandemii: poszukiwanie wolności w czasie izolacji COVID
W celu ograniczenia pandemii COVID-19 wprowadzono wiele środków ochronnych, które ograniczały wolność. Jednak część społeczeństwa nie stosowała się do nich. Jednym z powodów było odczuwanie reaktancji – psychologicznego stanu ukierunkowanego na odzyskanie zagrożonej wolności. Dariusz Drążkowski dokonał systematycznego przeglądu badań dotyczących zależności między regulacjami mającymi na celu ograniczenie pandemii a reaktancją wobec tych działań. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie wnioski płyną z tego przeglądu, przeczytaj artykuł.
Izolacja w pandemii: czy na podstawie pewnych cech osoby można przewidzieć korzystanie z mediów informacyjnych podczas izolacji
Media stanowią istotne źródło informacji o sytuacjach kryzysowych. Jakie jest ich znaczenie w czasach kryzysu? Czy lęk doświadczany w czasie pandemii zwiększa, czy zmniejsza otwartość na informacje medialne? Czy na podstawie pewnych cech psychologicznych można przewidzieć korzystanie z informacji medialnych? Odpowiedzi na te pytania przedstawiają Magdalena Iwanowska, Blanka Kondratowicz i Anna Maria Zawadzka. Przeczytaj artykuł.
Psychoimmunologia: wspierająca interakcja w problemach prokreacyjnych – ujawnianie przeżyć i poziom kortyzolu
Czym różni się „wspierająca interakcja społeczna” od tradycyjnego wsparcia psychologicznego? Na czym może polegać jej rola w leczeniu niepłodności? Alicja Malina w swoim tekście porusza problem sposobów ujawniania problemów prokreacyjnych (np. zaburzeń erekcji, owulacji i cykli miesiączkowych). Wyniki przeprowadzonych eksperymentów pokazują wpływ ujawniania przeżyć, potrzeb i przekonań osobistych na poziom kortyzolu. Ciekawy temat dla wszystkich zainteresowanych stresem oraz psychoimmunologią. Przeczytaj artykuł.
Żywienie: czy mięsożerni stresują się bardziej?
Czy jest sens badać osoby na diecie mięsnej oraz wegetariańskiej pod względem doświadczanego przez nie napięcia i stresu? Beata Mańkowska przekonuje nas w swoim artykule, że tak. Dowiecie się z niego między innymi, czym jest dojrzałość żywieniowa, czyli postawa względem sposobu odżywania się i jakie są jej relacje ze stresem i poczuciem koherencji. Przeczytaj artykuł.
Wychowanie: negatywizm, upór, krnąbrność – jak zachowują się ojcowie i matki dwulatków w sytuacji zagrożenia autorytetu
Negatywizm, upór, krnąbrność, samowola, bunt, deprecjacja i despotyzm. Tak się zachowują nie tylko polscy politycy, ale także dzieci w wieku około-przedszkolnym. I w przypadku tych drugich nie jest to wcale przejaw intencjonalnej agresji, lecz naturalnego kryzysu rozwojowego wieku dziecięcego związanego z uzyskiwaniem poczucia autonomii. W badaniach Joanny Szczęsnej i Małgorzaty Wójtowicz-Szefler okazało się, że im częściej dziecko przejawia autonomię, tym częściej jest karane przez rodziców. Jak zachowują się rodzice w sytuacji zagrożenia ich autorytetu w oczach dziecka? Kto stosuje agresję psychologiczną wobec dzieci: matki czy ojcowie? Przeczytaj artykuł.