bip

Kurs e-learningowy „Tworzenie profesjonalnego e-portfolio…”

W ramach 16. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości został przeprowadzony kurs e-learningowy „Tworzenie profesjonalnego e-portfolio z zastosowaniem platformy MAHARA – umiejętność przedsiębiorczego studenta”, który trwał od 13.11.2023 r. do 28.11.2023 r.

Podczas powyższego kursu uczestnicy mogli w dogodnych dla nich porach dnia (i nocy) zapoznawać się z zawartością kursu i przygotować artefakty do e-portfolio. Kurs odbył się w formule samokształcenia na platformie Moodle z wykorzystaniem aplikacji MAHARA. Osobą prowadzącą ten kurs e-learningowy była Maria Krogulec-Sobowiec – dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych StANS.

Korzystając z możliwości programu MAHARA uczestnicy kursu mogli udostępniać swoje pliki do e-portfolio, jak również plany i dzienniki członkom grupy utworzonej przez osobę prowadzącą kurs. Do udostępnionych dokumentów członkowie ww. grupy mogli także dodawać swoje komentarze, czyli udzielać informacji zwrotnej dotyczącej tych dokumentów.

Studenci po zapoznaniu się z zawartością kursu e-learningowego zrezygnowali z jego kontynuacji, ponieważ kurs ten wymagał poświęcenia czasu na samodzielne poznawanie tajników MAHARY. Na powyższy kurs bardzo liczną grupą zarejestrowali się uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych w Warszawie, dlatego też została zmieniona nazwa kursu na: „Profesjonalne e-portfolio z zastosowaniem platformy MAHARA” i uproszczone wymagania odnośnie jego ukończenia.

Jednak nie wszyscy uczniowie wykonali przewidziane zadania i sprostali wymaganiom kursu.

Zaświadczenie ukończenia tego kursu w wersji elektronicznej otrzymało tylko 23 uczniów.