bip

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Konkurs kierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach w Polsce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r

Dla laureatów najlepszych prac magisterskich przewidziane są następujące nagrody:

– pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł,

– druga nagroda w wysokości 10 000 zł,

– trzecia nagroda w wysokości 7000 zł,

– dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Pracę konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: 

Narodowy Bank Polski 

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21,

00-919 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską

Prace można nadsyłać do 14 czerwca 2024 r.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie: www.nbp.pl/konkursy