bip

Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

„Neuronauki w diagnozie i rehabilitacji osób z uszkodzeniami mózgu”. Kraków, 7-9 grudnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że termin zgłoszeń na jubileuszowy 25. Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur) został wydłużony do 7 listopada 2023 r.

Kongres organizowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2023 r.

Tegoroczna edycja Kongresu będzie szczególna, gdyż zostanie połączona z 45‒leciem działalności naukowej Prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej, założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Kongres będzie także okazją do uczczenia 30‒lecia PTNeur i 20‒lecia Acta Neuropsychologica ‒ oficjalnego czasopisma PTNeur.

Poniżej najważniejsze informacje organizacyjne:

Rejestracja uczestników aktywnych do 07.11.2023r.

Rejestracja uczestników biernych do 07.11.2023r.

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych do 17.11.2023r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kongresu: https://ptneur2023.up.krakow.pl/

Z serdecznymi pozdrowieniami

w imieniu organizatorów Kongresu

Elżbieta Szpakiewicz