bip

Inauguracja 2. części projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych – „Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom”

Dnia 21 września 2023 r. o godzinie 17.30 rozpoczęło się webinarium „Postać Mikołaja Kopernika człowieka niebywałych zdolności i umiejętności dla najmłodszych”, a tym samym nastąpiła inauguracja 2. części projektu edukacyjnego „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych” – „Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom” realizowanego przez naszą Uczelnię w ramach obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Webinarium otworzyła Pani Rektor dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS witając wirtualnie uczestniczki spotkania „w murach Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach”. Pani Rektor zachęciła uczestniczki webinarium do realizacji z przedszkolakami i uczniami klas 1-3 zajęć „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” z wykorzystaniem szerokiego wachlarzu ćwiczeń fabularyzowanych z postaciami z planety Kopernikana oraz innych materiałów w wersji elektronicznej znajdujących się na platformie e-learningowej w kursie dedykowanym projektowi. Ćwiczenia z mieszkańcami planety Kopernikana (Cosmosem, Stellą i Astro-Cattusem) opracowała Maria Krogulec-Sobowiec dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych.

Pani Rektor podkreśliła, że nauczyciele prowadzący powyższe zajęcia z dziećmi otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje, a placówki oświatowe najbardziej zaangażowane w realizację projektu: „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych” będą nominowane do tytułu Przedszkola Kopernikańskiego/Szkoły Kopernikańskiej.

Główną częścią webinarium była prezentacja założeń oraz treści 2. części projektu – „Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom”, którą przeprowadziła autorka projektu Maria Krogulec-Sobowiec.

Ostatnim elementem spotkania online była sesja „Q & A”.

W webinarium „Postać Mikołaja Kopernika człowieka niebywałych zdolności i umiejętności dla najmłodszych” wzięło udział 41 nauczycielek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.