bip

Zaproszenie na graduacyjne webinarium Staropolskiej Akademii Kopernikańskiej dla Najmłodszych

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza wszystkich zainteresowanych dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na graduacyjne webinarium Staropolskiej Akademii Kopernikańskiej dla Najmłodszych, pod tytułem: „Efekty spotkań Mikołaja Kopernika i mieszkańców planety Kopernikana z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Szczególne zaproszenie kierujemy do dyrekcji i nauczycieli placówek oświatowych, w których realizowany był projekt Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych.

Powyższe webinarium odbędzie się 21 marca 2024 r. za pośrednictwem platformy MSTeams, link:

https://tiny.pl/dg72w

Czas trwania webinarium: od godz. 17.00 do godz. 18.00

Prosimy o wcześniejszą rejestrację na webinarium „Efekty spotkań Mikołaja Kopernika i mieszkańców planety Kopernikana z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” poprzez link:

https://forms.gle/8LdsXCXiSJ6ymU7VA

Udział nauczycieli w webinarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w webinarium.

Szczegółowych informacji na temat webinarium udziela Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych.

adres e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl