bip

Zaproszenie do realizacji nowego modułu projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych – CHOINKA DLA MIKOŁAJA KOPERNIKA

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także wychowawców świetlic środowiskowych do realizacji nowego modułu projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych jakim jest „Choinka dla Mikołaja Kopernika”.


Termin realizacji „Choinki dla  Mikołaja Kopernika” przewidziany jest na grudzień i pierwszą połowę stycznia, czyli czas kiedy nasze myśli zwrócone są ku świętom Bożego Narodzenia i choince.

W placówkach oświatowych podczas realizacji powyższego modułu projektu będzie organizowany Przedszkolny /Szkolny Kopernikański Turniej Choinkowy, który składa się z czterech rodzajów wyzwań:

  • Choinkowych Wyzwań Arytmetycznych,
  • Choinkowych Wyzwań Logicznego Myślenia,
  • Choinkowych Wyzwań Kreatywności,
  • Choinkowych Wyzwań Kodowania.

Materiały do wszystkich wyzwań choinkowych są zamieszczone na platformie e-learningowej CEL naszej uczelni. Wyzwania te mają na celu przygotowanie uczestników Przedszkolnego / Szkolnego Kopernikańskiego Turnieju Choinkowego do opracowania dowolną techniką choinki, którą chcieliby ofiarować Mikołajowi Kopernikowi w podzięce za dokonane odkrycia nie tylko w astronomii.

W szkole podstawowej do wykonania dowolną techniką choinki dla Mikołaja Kopernika można włączyć  również starszych uczniów i zrobić  szkolny konkurs na najbardziej pomysłową choinkę.

Nauczyciele, którzy nie brali jeszcze udziału w projekcie Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych, proszeni są o rejestrację do 11 grudnia 2023 r.

Link poniżej:

https://forms.gle/gapGU7HNYjzLz1eN9

Nauczyciele za realizację modułu projektowego „Choinka dla Mikołaja Kopernika” otrzymają zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym w formie elektronicznej.

Szczegółowych informacji udziela:

Maria Krogulec-Sobowiec

Dyrektor

Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych

adres e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl