bip

Zaproszenie do „Programu aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego

Zachęcamy do przystąpienia do programu aktywizacji młodzież w wieku 15-29 lat z województwa świętokrzyskiego zaangażowaną w życie społeczne.

Działając w samorządach studenckich/doktoranckich, organizacjach doktorantów, oraz uczelnianych organizacjach, studenci mogą skorzystać ze szkolenia i wyjazdu studyjnego oraz z bezzwrotnego finansowania podejmowanych inicjatyw, np.: 
-organizacji konferencji (2000,00 zł), 
-małego grantu (4000,00 zł) 

Dzięki uczestnictwu w programie, studenci mogą stać się liderami w swoim środowisku. Patronat nad programem objął Pełnomocnik rządu ds. młodzieży, zaś aprobatę co do prowadzonych działań wyraził  Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Jak się zgłosić? 
Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na pierwszy z elementów wsparcia – szkolenie i wyjazd studyjny. Zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie www.swietokrzyskieplus.pl. Rekrutacja trwa do 10.03.2023 r. Liczba miejsc ograniczona. 

Jeden samorząd studencki/doktorancki, organizacja doktorantów lub uczelniana organizacja studencka może złożyć jedno zgłoszenie w ramach jednej formy uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem jak najszerszego udziału przedstawicieli z każdego powiatu województwa świętokrzyskiego.