bip

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach wraz z Partnerami organizuje XI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „Nauki społeczne wobec wyzwań współczesności. Teoria dla praktyki w wymiarze interdyscyplinarnym”.

Celem konferencji jest połączenie perspektyw: teoretycznej i praktycznej w obszarach bezpieczeństwa, ekonomii, pedagogiki i psychologii, przedstawienie wyzwań nauk społecznych oraz omówienie potencjalnych rozwiązań w ich interdyscyplinarnym ujęciu, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

W ramach wydarzenia poruszane będą takie obszary tematyczne, jak:

1. Polityczne aspekty przezwyciężania sytuacji kryzysowych w Europie i na świecie.

2. Zarządzanie kryzysowe i stan obronności w Europie.

3. Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa.

4. Pedagogika wobec wyzwań współczesności.

5. Organizacyjne i ekonomiczne aspekty sytuacji kryzysowych.

6. Wyzwania nauk ekonomicznych – aspekty teoretyczne i praktyczne.

7. Współczesne problemy psychologii.

8. Teoretyczne i praktyczne ujęcie zagadnień psychologicznych.

Patronat Honorowy:

-Wojewoda Świętokrzyski, dr Zbigniew Koniusz

-Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik

-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski

-Wojewódzki Komendant Policji w Kielcach, nadinspektor dr Jarosław Kaleta

-Dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Sławomir Machniewicz

-JM Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, dr hab. prof. ucz. Jolanta Góral-Półrola

Więcej informacji: