bip

Wyniki konkursu wniosków Erasmus+ KA131-2022

Szanowni Państwo! Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach pozyskała 38 900 euro na projekt KA131 – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego z krajami programu.

Dzięki projektowi 2022-1-PL01-KA131-HED-000062927 uczelnia będzie mogła zrealizować 11 mobilności studenckich oraz 6 mobilności pracowniczych z budżetu Programu Erasmus+.