bip

Wizyta gości z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Domu Polskim w Dublinie

Na zaproszenie Ambasady RP w Dublinie oraz zarządu Ogniska Polskiego w dniu 15 października 2022 r. w Domu Polskim w Dublinie odbyło się spotkanie delegacji NAWA z przedstawicielami irlandzkiej Polonii.

W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządów Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, Ogniska Polskiego, Forum Polonia, Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego oraz Biblioteki Polskiej w Dublinie. Wśród zaproszonych gości z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej byli: Joanna Jancz i Oleksandr Zakharchuk z Biura Komunikacji i Promocji NAWA, Mariusz Chech – dyrektor Biura Programów Języka Polskiego NAWA, Zofia Ślęzakowska – kierownik zespołu programu stypendialnego dla Polonii oraz Paweł Kurzyński –dyrektor Biura Programu dla Naukowców NAWA.

W imieniu zarządu Domu Polskiego zaproszonych gości powitał prezes Towarzystwa Irlandzko-Polskiego  dr Jarosław Płachecki .  Celem spotkania było przedstawienie środowisku polonijnemu możliwości współpracy z NAWA, wymiana poglądów oraz przedstawienie potrzeb ze strony irlandzkiej Polonii.  W trakcie wizyty podkreślono rolę ośrodków polonijnych w utrzymywaniu tożsamości narodowej zarówno wśród młodzieży, jak i wśród dorosłych Polaków mieszkających w Irlandii.  Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na tego typu robocze spotkania z przedstawicielami polskich instytucji naukowych, ustalono, że wizyty te powinny być kontynuowane.  

Więcej o spotkaniu w: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/intensywnie-produktywnie-i-inspirujaco-tak-wygladal-cykl-spotkan-z-mlodzieza-polonijna-w-dublinie

Relacja w wydarzenia w Domu Polskim, przygotowana przez TVP Polonia:  https://m.facebook.com/watch/?v=821785252427684&paipv=0&eav=AfaujkF63rv_gMun_jm7p_VwxSNMD_l2RRDT5vyddZm1uVd4u-BmpnaMIl0OhWWDo0M&_rdr 

Notatkę przygotował:

dr Jarosław Płachecki

Dyrektor Filii w Dublinie, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach