bip

UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH ZWIĄZANE Z ODSŁONIĘCIEM MURALU Z WIZERUNKIEM PŁK. JANA PIWNIKA PS. „PONURY”

W dniu 25 września 2021r. na dziedzińcu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu związane z odsłonięciem muralu z wizerunkiem płk. Jana Piwnika ps. „Ponury”.

Uroczystość została objęta Honorowym Patronatem: Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt” jak również patronatem medialnym: TVP 3 Kielce, Echo Dnia. Uroczystego odsłonięcia muralu z wizerunkiem płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” autorstwa kieleckiego artysty Pana Igora Kowalczyka  w postaci przecięcia wstęgi dokonali: JM dr hab. Jolanta Góral-Półrola prof. StSW – Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Krzysztof Słoń – Senator RP, Dr Dorota Koczwańska-Kalita – Naczelnik Delegatury Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach, Dr Marek Maciągowski – Dyrektor Ośrodka Myśli Patriotyczneji Obywatelskiej, Rafał Obarzanek – Prezes Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań  Partyzanckich Armii Krajowej. Podczas uroczystości odczytano list gratulacyjny od Pana Mieczysława Sokołowskiego, który jest siostrzeńcem oraz kustoszem pamięci o Jana Piwniku. Można było również obejrzeć pokaz wyszkolenia pododdziałów w wykonaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” oraz wysłuchać bardzo ciekawego wykładu Pana prof. dr hab. Adama Massalskiego  pt. „Płk Jan Piwnik  ps.„Ponury” symbolem patriotycznej walki o Polskę oraz nadzieją Polaków na odzyskanie wolności”. Uroczystości towarzyszyła wystawa poświęcona żołnierzom AK udostępniona dzięki pomocy Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”.  Powstanie muralu dokonało się dzięki  zaangażowaniu oraz wielkiemu patriotycznemu sercu jakie nosi w sobie Społeczność Akademicka Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, która  to w ten szczególny sposób mogła przywołać postać jednego z najwybitniejszych dowódców partyzanckich  płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz upamiętnić Jego zasługi dla ojczyzny. „Powiedz żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem i że umieram jako Polak… I pozdrówcie Góry Świętokrzyskie…” – niech ten cytat umieszczony na muralu oraz wizualna obecność płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” zawsze przypomina o Jego bohaterstwie i patriotyzmie. Władze Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach składają serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym na uroczystość gościom, pracownikom oraz studentom.