bip

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach włączyła się w przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Nagrody Rady Europy w konkursie „Europe Prize”

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Kielce Pana Bogdana Wenty nasza Uczelnia włączyła się w przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Nagrody Rady Europy w konkursie „Europe Prize”.

Dotychczas nasze miasto zostało 3-krotnie nagrodzone przez Komitet Spraw Socjalnych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju, Podkomitet ds. Nagrody Europy za osiągnięcia we współpracy międzynarodowej i promocję idei europejskich. Odpowiednio były to: Dyplom Europejski, Flaga Europejska oraz Odznaka Europejska. W roku bieżącym Kielce znalazły się w gronie 4 finalistów nominowanych do najwyższej dystynkcji, tj.: Nagrody Europy „Europe Prize”. Jury doceniło m.in. wysoką jakość przygotowanej aplikacji, europejskie zaangażowanie mieszkańców i władz stolicy województwa świętokrzyskiego. W każdej z dotychczasowych aplikacji uwzględniane były informacje otrzymane z kieleckich uczelni wyższych. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach przesłała do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej syntetyczną prezentację swoich osiągnięć w następujących obszarach:

– Przedsięwzięcia twinningowe, relacje, współpraca i partnerstwo z kooperantami z zagranicy;
– Eventy europejskie, Dzień Europy, promocja wartości europejskich;
– Solidarność europejska i międzynarodowa;
– Członkostwo w stowarzyszeniach krajowych i międzynarodowych;

Więcej informacji dotyczących „Europe Prize”:
http://www.um.kielce.pl/wspolpraca_z_zagranica/innekontaktyzagranicznewizyt/inne-zagraniczne-2021/art,1,miasto-kielce-ubiega-sie-o-nagrode-europy-2021.html

http://www.um.kielce.pl/wspolpraca_z_zagranica/innekontaktyzagranicznewizyt/inne-zagraniczne-2021/art,18,kielce-caly-czas-beda-wspierac-idee-europejskie.html