bip

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych
w Kielcach

Już wkrótce pożegnamy się z obecną nazwą Uczelni, by przyjąć nową!

Szanowni Państwo Wykładowcy, Pracownicy Administracji i Obsługi, Drodzy Studenci i Absolwenci, Przyjaciele Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach,

z wielką radością pragnę poinformować, iż po spełnieniu przez naszą Uczelnię wszystkich warunków, zdefiniowanych w art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. O zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Minister Edukacji i Nauki decyzją z dnia 25. stycznia 2022 r. podniósł status Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach do rangi Akademii Nauk Stosowanych. To wydarzenie to duży sukces, sukces spektakularny, tym bardziej, że jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią w regionie świętokrzyskim, która dostąpiła tego zaszczytu, która znalazła się w tak w elitarnym gronie. Już wkrótce pożegnamy się z obecną nazwą Uczelni, by przyjąć nową: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych
w Kielcach.

Dziękując za pracę, zaangażowanie, gratuluję nam wszystkim, całej Społeczności Akademickiej Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach!

Z serdecznymi pozdrowieniami,