bip

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych „Uczelnią Przyszłości”

Trzech pracowników Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach – dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski, Pełnomocnik Rektora ds. Zarządzania Jakością Kształcenia, prof. StANS, dr hab. Artur Kuchciński prof. StANS, Dziekan Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz dr Antoni Kasprzycki, Dyrektor administracyjny Filii w Myślenicach – wzięło udział w konferencji „Uczelnia przyszłości” organizowanej w dniach 18-20 czerwca 2023 roku w Warszawie.

Celem konferencji była integracja władz uczelni, kierowników działów IT oraz osób odpowiedzialnych za projekty uczelniane. Z tego też względu została ona podzielona na część zarządczą, technologiczną oraz informatyczną. Podczas konferencji poruszono takie kwestie, jak: nowa perspektywa funduszy unijnych, transformacja cyfrowa uczelni, współpraca uczelni z zagranicą, cyberbezpieczeństwo uczelni i studentów, rozwiązania informatyczne wspierające pracę uczelni, współpraca uczelni z biznesem oraz komercjalizacja badań naukowych. Konferencja powiązana była z obchodami 20-lecia firmy CloudTeam, czołowego dostawcy usług szkoleniowych i consultingowych oraz rozwiązań dla uczelni wyższych.