bip

Podsumowanie Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Autyzm znany czy nieznany”.

Dziś wiedza na temat autyzmu stanowi ogromny dorobek wynikający głównie z doświadczeń specjalistów pracujących z osobami z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

Mimo, iż świadomość społeczna stale rośnie, autyzm nadal stanowi istotę dociekań nie tylko naukowców, lecz także nauczycieli, pedagogów, psychologów, czy samych rodziców.
    Na Konferencji usystematyzowana zastała dotychczasowa wiedza, począwszy od pierwszych symptomów, diagnozy, po sposoby skutecznej terapii. Z punktu widzenia nauczycieli, którzy bardzo często jako pierwsi rozpoznają nieprawidłowości w rozwoju dziecka, przekazane treści z całą pewnością stanowić będą mocne podstawy teoretyczne.
    Na skalę występowania autyzmu zwróciła uwagę dr A. Olawska – Szymańska, pracownik Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Kielcach, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Wynika z nich, iż współcześnie lawinowo rośnie liczba diagnozowanych osób. Jeszcze w 2006 roku przeprowadzano 2 diagnozy miesięcznie, dziś na rozpoznanie czeka się kilka miesięcy. Zmienił się również przedział wiekowy pacjentów. Zapewne dzięki poprawie świadomości na temat tego zaburzenia, aktualnie diagnozuje się coraz młodsze dzieci. Warunkuje to podjęcie odpowiednio wcześnie szeroko rozumianych działań terapeutycznych, wspomagających rozwój zaburzonych sfer funkcjonowania dziecka.
    Niezmiernie istotne są oczywiście, doprecyzowane nowe kryteria diagnostyczne w Klasyfikacji DSM V, które w sposób jasny opisują w jakich obszarach mogą wystąpić nieprawidłowości. Sama diagnoza jest o tyle trudnym procesem, gdyż bardzo często u dzieci z ASD pojawiają się objawy z innej grupy zaburzeń. To współwystępowanie zatem może stanowić element zakłócający w toku planowania terapii, stąd bardzo istotne jest różnicowanie objawów.
Diagnoza … i co dalej?
Bardzo ważne jest określenie dalszej drogi edukacyjnej dziecka po uzyskaniu diagnozy. Na Konferencji zaprezentowały się placówki, które na co dzień zajmują się edukacją i wsparciem osób z autyzmem. To bardzo istotne, aby dziecko trafiło do dobrej placówki, gdzie pod opieką specjalistów może mieć szansę na wyrównywanie deficytów. Przedstawione instytucje, cieszą się nie tylko dobrą opinią w naszym regionie, lecz także skutecznością działań terapeutycznych. Praktyczne aspekty pracy terapeuty poznaliśmy dzięki pracownikom KTA oddział w Kielcach, Przedszkolu „Słowicza Ferajna”, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach, a także MZPPP w Kielcach. Prelegenci zapoznali uczestników z rodzajami terapii, a także efektami ich pracy. Zwrócona szczególną uwagę na fakt, holistycznego podejścia do dziecka, biorąc pod uwagę jego słabe, jak i mocne strony.
    Uważam, iż było to niezwykle wartościowe spotkanie, dotykało bowiem bardzo ważnych problemów, a sama frekwencja na Konferencji dowiodła o potrzebie mówienia o autyzmie nie tylko w kategorii poznawania zaburzenia od strony naukowej, teoretycznej czy praktycznej, lecz także w kategorii społecznej świadomości, wsparcia i akceptacji  zaburzonych osób.
„Autyzm nie jest chorobą, jest zaburzeniem rozwojowym. Możemy tym osobom pomóc – pracując nad redukcją symptomów. Możemy ułatwić im życie w naszym świecie, w taki sposób, aby nie byli odbierani jako osoby zakłócające”. – dr n. med. Danuta Kossak

Katarzyna Witecka
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Staropolskiej Szkoły Wyższej