bip

Szkolenie w PTL

Miło nam poinformować, że już po raz kolejny w Świętokrzyskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dniach 10. i 17. maja 2019 roku odbyło się bezpłatne szkolenie warsztatowe.

Tym razem dotyczyło tematu –  Język migowy w praktyce logopedycznej.  Szkolenie
w wymiarze 20.  godzin  poprowadziła  mgr Stenia Zakrzewska – lektor PJM, ekspert języka migowego, surdologopeda, neurologopeda.
Szkolenie dotyczyło zagadnień komunikacji wewnątrzśrodowiskowej dzieci
i młodzieży niesłyszącej oraz wykorzystywania języka migowego w edukacji.
Ćwiczenia praktyczne obejmowały polski alfabet palcowy, znaki liczb, mian, słownictwo z zakresu codziennej komunikacji  oraz gramatykę i wymianę komunikatów
w Polskim Języku Migowym.
Szkolenie zakończyło się gromkimi brawami dla prowadzącej i zostało wysoko ocenione przez uczestników szkolenia.
W przyszłym roku szkolnym przewidziana jest kontynuacja warsztatów.
Dziękujemy.